Reglene til brettspillet Mahjongg

Som nevnt i artikkelen om historien til spillet Mahjongg er det flere forskjellige regler når man spiller Mahjongg, alt etter hvilken versjon man spiller. For enkeltheten deler vi de opp i fire grupper, Kinesisk, Japansk, Engelsk og Amerikanske regler. Her på mahjongg.no vil du finne de Kinesiske og Engelske.

Dette er altså snakk om reglene til brettspillet Mahjongg. Reglene til slike mahjongg spill som du finner på mahjongg.no og andre nettsider kan du lese mer om i artikkelen Mahjongg-kabaler på nett.

Mahjongg slik vi kjenner det er mer som kabaler å regne, du spiller de som en kabal med brikker. Selve spillet Mahjongg er et spill for 4 personer, og reglene kan i første omgang virke unødvendig innviklete, men når du først har lært de, er de ikke så vanskelige allikevel (jeg lover)!

De kinesiske reglene

 • Du trenger ett sett med 144 brikker (les om brikkene Her), og 2 terninger. Du kan også bruke Poeng-stikker. Bonus-brikkene (blomster og årstider) brukes normalt ikke i det som er å anse som «standard-regler» for kinesisk mahjongg, men under seksjonen for Engelske regler står det hvordan du kan bruke dem.

Før spillet starter - hvor sitter man rundt bordet?

 • Det må være akkurat 4 spillere som deltar. Spillerene sitter som ved et bridgebord, i himmelretninger rundt bordet. Man sitter ikke i kompassretningene, rekkefølgen er som bildet under viser N-V-S-Ø.

 • I motsetning til Bridge spiller du ikke i lag med noen, det er alle mot alle.
 • Først finner man en av hver vindbrikke og blander de. Hver spiller trekker hver sin, og setter seg der som brikken viser etter følgende mønster, N-V-S-Ø.
 • Øst, som er den viktigste spilleren er når spillet starter i posisjonen «Prevailing Wind» (Betyr noe sånt som fast vindretning, evigvarende vind, vind som alltid blåser i samme retning). Øst scorer alltid dobbelt med poeng – men må også betale dobbelt om han taper. Den som sitter med «prevailing wind» har også en liten poeng-fordel
 • I hvilken vindretning man sitter kan skifte etter hver runde. «prevailing wind» er som oftest Øst spilleren, men i lengre spill skiftes det også hvem som er dette. Reglene er:
  • Om spilleren som er «prevailing wind» har fått Mahjongg, eller runden blir uavgjort blir det ikke noe bytte av posisjoner.
  • Om det er en annen som får Mahjongg, blir det spilleren til høyre for Øst som nå blir den nye øst (alle retninger skifter en til høyre), altså den som sitter som Syd
  • Når alle fire spillerene har vært Øst, skifter vindretningen (prevailing vind) mot høyre, slik at det nå blåser fra Syd (syd sitter som prevailing wind). Så – når alle igjen har vært Øst, skifter vinden fra Syd til Vest osv.

Oppsett av brikkene - MUREN

 • Først blander man brikkene godt (dette skaper en lyd som kan sammenlignes med kvitringen fra en spurv – ordet for dette er Mahjongg på Kinesisk).
 • Deretter tar hver spiller og bygger sin del av muren. Dette gjøres med 34 brikker hver, bygd med to brikker oppå hverandre med spillsiden ned. Brikkene ligger på langs foran spilleren, fra venstre mot høyre. Når muren er bygd, skal den skyves helt sammen til en firkant, symbolet på Den Kinesiske Mur. Pass godt på at det ikke er noe hull i muren (hjørnene må være borti hverandre), så ikke noen snikende drager eller onde ånder slipper gjennom!
 • Selv med de advarslene om drager og ånder i forrige punkt, er det neste som skal skje å lage nettopp et hull i muren ! Den som må gjøre dette avgjøres ved å trille terningene. Øst triller, og teller deretter rundt bordet (starter med seg selv) i forhold til hva terningene viste.
  • Trillet Øst for eksempel 11, blir det Vest som må gjøre bruddet.
 • Den som ble valgt triller terningene på nytt, og legger summen til den som Øst fikk. Tell så brikkene i muren, start fra høyre mot venstre i muren til den som trillet.
  • Trillet Vest f.eks 8 blir summen 19. Han har selv 17 i sin mur, så bruddet gjør han da i Syd sin vegg, nemlig det andre paret til Syd.
 • Spilleren må ta bort de to brikkene som er der han kommer til i muren, og legge de oppå muren, den øverste legges rett til høyre for hullet, den andre ved siden av den andre. Dette markerer slutten av muren, slik at muren nå starter rett til venstre for bruddet.
  • I dette eksempelet blir den øverste da liggende oppå Syd sin mur helt til høyre, og den underste brikken oppå brikkene på plass 17 i vest sin mur
 • De to brikkene kalles nå for «løse brikker».


 • Så skal du lage «The Kong Box», også kalt «Dead Wall». Med start fra bruddet i muren og mot høyre skal du separere de 6 neste lengdene med brikker. Veggen består da av 14 brikker (6 rader*2 brikker + de to løse brikkene). Skyv de litt fra brikkene til høyre der igjen, så «veggen» står litt for seg selv.


 • Deretter skal det deles ut brikker til hver av spillerene. Øst tar først fire brikker fra veggen, start med den første brikken fra starten av muren og videre med klokken (de øverste brikkene bortover), deretter Syd, vest og Nord til alle har 12 brikker. Man tar ikke brikker fra «The Kong Box».
 • Øst fortsetter med å ta to brikker, Syd tar den neste, så Vest en og Nord en. Da har alle 13 brikker, bortsett fra Øst som har 14.
 • Forberedelsene er ferdig ! først ble det lagt ut 17*8 brikker = 136 brikker. I «The Kong Box» er det 14 brikker, og spillerene har samlet inn totalt 53 brikker, så det er nå igjen 69 brikker i muren.


mahjongg.no er produsert av Nyland Online. Copyright © 2015 - 2019